Press Releases

Display #
Title
सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र ठगी मुद्दाका फरार प्रतिबादी पक्राउ (2073-10-17)
मानव बेच बिखन तथा ओसार पसार मुद्दाका फरार प्रतिबादी पक्राउ (2073-10-14)
सालकको खपटा र छाला सहित मानिस पक्राउ (2073-10-13)
मिति २०७३।०९।२१ गते UAE दुबाईबाट ल्याएको ३३ के.जी ५७७.४० ग्राम सुन सम्बन्धी प्रेश बिज्ञप्ती (2073-10-11)
ATM Card बाट अनधिकृत रुपमा रकम निकाली ठगी गर्ने २ भारतीय पक्राउ (2073-10-09)
फरार प्रतिबादीहरु पक्राउ(2073-10-06)
रेडपाण्डाको छाला सहित मानिस पक्राउ (2073-10-05)
लागुऔषध मुद्दाका फरार प्रतिबादी पक्राउ (2073-10-05)
ओंतको जस्तो देखिने छाला सहित मानिस पक्राउ (2073-10-02)
रेडपाण्डाको छाला सहित मानिस पक्राउ(2072-10-02)