लिखत सम्बन्धी कसुरमा संलग्न लेखा अधिकृत पक्राउ (2077-11-12)