फैसला कार्यान्वयनको लागि फरार प्रतिवादीहरु पक्राउ (2077-10-28)