संगठीत रुपमा मानव अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा १७ बर्ष कैद सजाय भएका फरार प्रतिवादी ६ बर्ष पछी पक्राउ (2077-07-03)