मलेसियामा बन्धक बनाई रकम असुल गर्ने व्यक्ति पक्राउ (2077-06-14)