कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण स्वदेश आएका नेपाली नागरीकहरुलाई होल्डीङ सेन्टरबाट दिईने सवारी अनुमती पत्र (पास) किर्ते गरी ठगी गर्ने पक्राउ(2077-05-26)