१८ बर्ष अघि आफ्नै सौतेनी आमाको हत्या गर्ने पक्राउ(2076-12-04)