कर्तब्यज्यान मुद्दामा फरार प्रतिवादीहरु पक्राऊ(2076-11-12)