संरक्षित वन्यजन्तु पाटे बाघको छाला सहित मानिसहरु पक्राउ (2076-10-28)