ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन बुझाईएको (2076-10-17)