आफ्नै साथीको हत्या गरी फरार रहेका आरोपी पक्राउ (2076-10-15)