दम्पत्तीको बिभत्स हत्याका अभियुक्त पक्राऊ(2076-09-16)