बैकिङ कसूर र वन्यजन्तु अपराधमा संलग्‍न मानिसहरु पक्राउ(2076-09-14)