सवारी दुर्घटनाबाट अंगभंग मुद्दामा फरार कसुरदार पक्राऊ (2076-07-04)