घुस (रिसवत) मुद्दामा फरार प्रतिवादी पक्राउ (2076-05-19)