किर्ते अग्रिम भुक्तानी जमानत ( Advance Payment Guarantee ) बनाई पेश गर्ने प्रतिवादीहरु पक्राउ (2076-03-18)