थाईल्याण्डमा बसी मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने तथा करोडौ ठगी गर्ने परशुराम गुरुङ थाईल्याण्डमा पक्राउ परि नेपाल फिर्ता (2076-02-11)