लिखत सम्बन्धी तथा बैकिङ कसूरमा २ जना पक्राउ (2076-01-10)