ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा फरार प्रतिबादी पक्राउ (2075-12-18)