नक्कली ब्लु बुक बनाइ कर्जा लिइ बैंकिङ कसुर तथा किर्ते गर्ने मानिसहरु पक्राउ(2075-10-14)