नक्कली आरोहण अनुमति पत्र बनाउने Seven Summit Treks Pvt.Ltd का ३ जना कर्मचारीहरु पक्राउ (2075-06-18)