ग्रीस पठाई दिन्छु भनी रकम लिई टर्की पुर्याई मानव बेचबिखन गर्ने पक्राउ (2075-06-09)