संरक्षित वन्यजन्तु भालुको पित्त सहित मानिसहरु पक्राउ (2075-06-07)