संरक्षित वन्यजन्तु ध्वाँसे चितुवाको छाला सहित मानिसहरु पक्राउ (2075-06-05)