चितुवाको छाला सहित खरिद बिक्री गर्ने पक्राउ (2075-04-17)