बिधुतीय ( ईलेक्टोनिक ) कारोबार ऐनको बर्खिलाप गर्ने पक्राउ (2075-04-16)