बिभिन्न प्रलोभनमा पारी मानिसहरुलाई अमेरीका पठाउंछु भनी मानव बेचविखन तथा ओसार पसार गर्ने ब्यक्ति पक्राउ (2075-02-20)