जबरजस्ती करणी गरी फरार रहेका व्यक्ति पक्राउ (2075-01-31)