संरक्षित वन्यजन्तु हात्तीको दाह्रा सहित मानिसहरु पक्राउ (2074-12-21)