कङ्गोबाट ‍ईस्तानवुल हुँदै काठमाडौं आयातित बन्यजन्तु सालकको खपटा सहित पक्राउ मानिसहरु विरुद्द संगठित अपराध (2074-12-16)