हत्या,अपहरण तथा बिष्फोटन कार्यमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ(2074-12-12)