प्राचिन बुद्धको मुर्ति बेचबिखन गर्ने पक्राउ (2074-10-29)