संरक्षित वन्यजन्तु गैंडाको खाग सहित मानिस पक्राउ(2074-10-28)