कलाकारको नाममा दक्षीण कोरीया पठाउने ब्यक्ती पक्राउ (2074-10-25)