अवैध रूपमा यौनशक्ति वर्धक सामाग्रीहरू बिक्री वितरण गरी ठगी गर्ने संञ्चालकहरू पक्राउ (2074-09-16)