ठगी मुद्दामा फरार रहेका प्रतिबादीहरु पक्राउ(2074-09-02)