धार्मिक आवरणमा महिलाहरुलाई यौन शोषण गर्ने धर्म गुरु पक्राउ(2074-08-07)