CIB को प्रहरी हौं भन्दै बिभिन्न ब्यक्तिहरू अपहरण गरी फिरौति असुल गर्ने गिरोहका मुख्य व्यक्ति पक्राउ(2074-04-17)