सामाजिक संजाल फेसबुकमा अश्लिल फोटो तथा शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरु पक्राउ (2074-04-12)