बाघको छाला र भालुको पित्त सहित मानिस पक्राउ (2073-12-18)