जबरजस्ती चोरी मुद्दाका फरार प्रतिबादी पक्राउ (2073-02-27)